اطلاعات دبیرخانه رویداد:

آدرس: تهران، ستارخان، نبش کوچه چهارم، پلاک 16، واحد 2
شرکت راهبر سیستم دانش (رسد)

کدپستی: 144545454

شماره تلفن: 66560383